شیر

نام محصولوزن
شیر استریل بسته بندی تترا پک 200 میلی لیتر
شیر کاکائو استریل 200 میلی لیتر
خامه استریل 200 میلی لیتر