بستنی حصیری

نام محصولوزن
بستنی حصیری وانیلی 60 گرم
بستنی حصیری موزی 60 گرم
بستنی حصیری زعفرانی 60 گرم
بستنی حصیری توت فرنگی،وانیلی 60 گرم