بستنی خانواده

نام محصولوزن
بستنی توت فرنگی 450 گرم
بستنی نسکافه 450 گرم
بستنی خانواده کاکائویی 400 گرم
بستنی خانواده موزی 400 گرم/ 1 کیلوگرم
بستنی خانواده وانیلی 400 گرم/ 1 کیلوگرم