بستنی عروسکی

نام محصولوزن
بستنی چارلی 60 گرم
بستنی اسپایدرمن 60 گرم
بستنی هندوانه ای 60 گرم
ستنی باب اسفنجی و پاتریک