بستنی قیفی

نام محصولوزن
قیفی کاکائویی 60 گرم
قیفی موزی 60 گرم
قیفی توت فرنگی 60 گرم
قیفی وانیلی 60 گرم
قیفی طالبی 60 گرم