بستنی لیوانی

نام محصولوزن
بستنی لیوانی وانیلی 60 گرم
بستنی لیوانی موزی 60 گرم
بستنی لیوانی توت فرنگی 60 گرم
بستنی لیوانی کاکائویی 60 گرم
بستنی لیوانی طالبی 60 گرم
 بستنی لیوانی زعفرانی