بستنی چوبی

نام محصولوزن
بستنی شیری 60 گرم
بستنی مینی مگنوم 60 گرم
بستنی چوبی وانیلی با روکش شکلات 60 گرم
بستنی چوبی کاکائویی با روکش شکلات